• Sono Toki, Kanojo wa.

  Épisode 01

  Épisode 02

  Épisode 03

  Épisode 04

  Épisode 05

  Épisode 06

  Épisode 07

  Épisode 08

   Épisode 09

  Épisode 10

   

  Épisode 11

   

  Épisode 12 fin